ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

PMC 20140001

Tytuł:

Określenie biomarkerów optymalnej odpowiedzi na leczenie chorych z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych chemioterapią według schematu PAD (bortezomib, adriamycyna, deksametazon) z następową chemioterapią mieloablacyjną wspomaganą transplantacją autologicznych komórek hematopoetycznych oraz chemioterapią konsolidacyjną według schematu VD (bortezomib, deksametazon).

Rodzaj badania:

wieloośrodkowe, prospektywne badanie nieinterwencyjne

VIVIA-PMC-PMMM

Tytuł:

Non-interventional study/Exploratory clinical experiment with collection of human leftover biological materials for the validation of an ex vivo precision medicine test in multiple myeloma.

Typ dokumentu:

Protocol

PMC006

Tytuł:

Phase 3 Randomized trial of carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone versus lenalidomide alone after stem-cell transplant for multiple myeloma.

Rodzaj badania:

Interventional, clinical multi-center and randomized

ML39235

Tytuł:

A multicenter, single-arm, phase II study to evaluate a safety and efficacy of obinutuzumab induction followed by 2 years of maintenance in patients with relapsed/refractory Waldenström Macroglobulinemia.

Typ dokumentu:

Clinical Trial Protocol

PMC008

Tytuł:

PRE-emptive DAratumumab Therapy Of minimal Residual disease reappearance or biochemical relapse in multiple myeloma (PREDATOR).

Typ dokumentu:

Clinical Trial Protocol