ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
VAT number: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Bank account: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Programy edukacyjne dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

Programy edukacyjne tworzone są przez zespół ekspertów portalu i odpowiadają światowym i europejskim standardom pod względem merytorycznym, a ich interaktywna forma zachęca do uczestnictwa i wypełniania obowiązku ustawicznego kształcenia.

Wzięcie udziału w kursie, programie lub aktywności edukacyjnej pozwala na uzyskanie punktów edukacyjnych oraz punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Przyznawany jest również certyfikat w formie gotowej do druku.

Osoba, która zechce wziąć udział w programach edukacyjnych, musi wypełnić osobny formularz rejestracji. Formularz danych użytkownika wypełnia się raz z możliwością uzupełnienia i modyfikacji podanych informacji w panelu użytkownika.

Portal dba o bezpieczeństwo danych swoich użytkowników (więcej informacji w Polityce Prywatności).

Młody pacjent z wysokim ryzykiem cytogenetycznym oraz opornością na standardowe formy terapii – wybór optymalnej formy terapii w tym kwalifikacji do auto/alloPBSCT


Chory ze szpiczakiem nieaktywnym – określenie ryzyka rozwoju szpiczaka aktywnego (badania cytogenetyczne, FLC, NMR), zaproponowanie postępowania: „watch and wait“ vs wczesna terapia.


Chory z nieleczonym szpiczakiem plazmocytowym z niewydolnością nerek – określenie ryzyka, wybór optymalnej formy terapii, w tym leczenia wspomagającego


Chory starszy z chorobami towarzyszącymi – określenie stanu biologicznego oraz wybór optymalnej formy terapii uzależnionej od wieku biologicznego


Neuropatia u chorego z opornym szpiczakiem plazmocytowym – określenie stopnia zaawansowania, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, modyfikacja leczenia przeciwszpiczakowego