ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
VAT number: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Bank account: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Polish Myeloma Consortium

We are an organization which aims at being an inter-institutional platform to initiate, plan and perform clinical and biological prospective studies on multiple myeloma.

Find out more

The Annual General Meeting of the Members of the Polish Myeloma Consortium

The Annual General Meeting of the Members of the Polish Myeloma Consortium

The PMC Management Board announces that during the conference "High Risk Hematological Malignancies," on the 11th of April 2015 at 07:30 a.m., the Annual General Meeting of the Members of the Polish Myeloma Consortium will be held. The event takes place in Congress Center in Wroclaw, Wystawowastr. 1. Please participate in the Meeting.

"Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"- Video relation

"Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"- Video relation

Educational workshops "Badania inicjowane przez badacza - Investigator Sponsored Studies ISS" was held on the November 15th in Warsaw. The initiator of the event was the Polish Myeloma Consortium through an educational grant conferred by Janssen. The workshop was devoted to the design and the conduct of clinical trials initiated by the experimenter in Poland. We invite you to familiarize yourself with the videos from the event available on the Polish version of our website.

Media
hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy
Polska Sieć Amyloidozy
Donators
Janssen Polska
Jerzmanowski Kancelaria Radców Prawnych
Scientific partners
University of Chicago
Universitas Ostraviensis

Protocols


Documentation of the current ongoing studies

PMC 20140001

Title:

Określenie biomarkerów optymalnej odpowiedzi na leczenie chorych z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych chemioterapią według schematu PAD (bortezomib, adriamycyna, deksametazon) z następową chemioterapią mieloablacyjną wspomaganą transplantacją autologicznych komórek hematopoetycznych oraz chemioterapią konsolidacyjną według schematu VD (bortezomib, deksametazon).

Rodzaj badania:

wieloośrodkowe, prospektywne badanie nieinterwencyjne

PMC006

Title:

Phase 3 Randomized trial of carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone versus lenalidomide alone after stem-cell transplant for multiple myeloma.

Rodzaj badania:

Interventional, clinical multi-center and randomized

Programs


Expert training.

Młody pacjent z wysokim ryzykiem cytogenetycznym oraz opornością na standardowe formy terapii – wybór optymalnej formy terapii w tym kwalifikacji do auto/alloPBSCT


Chory ze szpiczakiem nieaktywnym – określenie ryzyka rozwoju szpiczaka aktywnego (badania cytogenetyczne, FLC, NMR), zaproponowanie postępowania: „watch and wait“ vs wczesna terapia.


Chory z nieleczonym szpiczakiem plazmocytowym z niewydolnością nerek – określenie ryzyka, wybór optymalnej formy terapii, w tym leczenia wspomagającego


Chory starszy z chorobami towarzyszącymi – określenie stanu biologicznego oraz wybór optymalnej formy terapii uzależnionej od wieku biologicznego


Neuropatia u chorego z opornym szpiczakiem plazmocytowym – określenie stopnia zaawansowania, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, modyfikacja leczenia przeciwszpiczakowego