ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

COVID-19 - Komunikat dla Badaczy i Członków Zespołów Badawczych

COVID-19 - Komunikat dla Badaczy i Członków Zespołów Badawczych

Poznań, 13.03.2020

Badacze oraz Członkowie Zespołów Badawczych
Badań PMC006 (ATLAS), ML39235 (Obi-1), PMC008 (PREDATOR), PMC010 (COBRA)

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem przez WHO stanu pandemii COVID-19 zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zachowanie spokoju i podjęcie następujących kroków w celu ochrony naszych Pacjentów:

1. Należy telefonicznie poinformować wszystkich uczestników badań o tym, że znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich i potencjalnie śmiertelnych, powikłań infekcji COVID-19 i z tego względu muszą podjąć następujące działania:

a. Bezwzględne ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami, które prezentują jakiekolwiek objawy infekcji

b. Odroczenie do odwołania wszystkich czynności wymagających przebywania w miejscach
zatłoczonych, takich jak: kino, kościół, koncert, restauracja

c. Częste mycie rąk przy użyciu wody z mydłem przez minimum 30 sekund po każdym wyjściu z domu

d. Ograniczenie dotykania własnej twarzy, w szczególności oczu, nosa i ust

e. Częste, krótkotrwałe, intensywne wietrzenie pomieszczeń w domu

f. Należy odwołać wszystkie wyjazdy zagraniczne, w szczególności takie, które wymagają korzystania z publicznych środków transportu. W razie konieczności doradza się podróżowanie własnym pojazdem

g. Zachowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu

h. W razie wystąpienia łagodnych objawów infekcji (kaszel, katar, gorączka < 39 st. C, ból mięśni) należy:

i. Skontaktować się telefonicznie z Badaczem przez numer telefonu podany na Karcie Uczestnika Badania Klinicznego i stosować się do otrzymanych telefonicznie zaleceń

ii. Powstrzymać się od wychodzenia z domu, w szczególności od wizyt w Poradniach Lekarskich lub w Oddziałach Szpitalnych

i. W razie wystąpienia ciężkich objawów infekcji (duszność, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, krwioplucie) należy:

i. Natychmiast wstrzymać przyjmowanie IP

ii. Skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną (SANEPID) i bezwzględnie stosować się do otrzymanych telefonicznie zaleceń

iii. Skontaktować się telefonicznie z Badaczem przez numer telefonu podany na Karcie Uczestnika Badania Klinicznego i poinformować o zaleceniach SANEPID

iv. Powstrzymać się od wizyt w Ośrodku oraz w Poradniach Lekarskich- kierować się prosto do wyznaczonego Szpitala dla pacjentów z podejrzeniem infekcji COVID19

2. Należy przekazać pacjentom:

a. Numery kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz do Badacza

b. Informacje o najbliższym Szpitalu wyznaczonym do opieki nad chorymi z podejrzeniem infekcji COVID-19

3. Wizyty w Ośrodkach należy skrócić do niezbędnego minimum.

4. Wszystkie opisane działania należy udokumentować w historii choroby pacjenta.

5. Nie należy rutynowo przerywać leczenia produktami badanymi u pacjentów, u których nie występują objawy infekcji dróg oddechowych. W razie takiego przerwania należy udokumentować ten fakt i jego przyczynę w historii choroby pacjenta.

6. Wszystkie wizyty monitorujące muszą odbywać się w formie wizyt zdalnych do odwołania.

7. W razie niezgodności wyżej opisanych zaleceń z zaleceniami SANEPID lub obowiązujących aktów prawnych należy przestrzegać zaleceń SANEPID i obowiązujących aktów prawnych.

W imieniu Zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
Dominik Dytfeld

Polecane:
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••