ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Komunikat dla pacjentów biorących udział w badaniach prowadzonych przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Komunikat dla pacjentów biorących udział w badaniach prowadzonych przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

 1. Należy pamiętać o tym, że znajdują się Państwo w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich i potencjalnie śmiertelnych, powikłań infekcji COVID-19 i z tego względu musicie Państwo podjąć następujące działania:

a. Bezwględne ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami, które prezentują jakiekolwiek objawy infekcji.

b. Odroczenie do odwołania wszystkich czynności wymagających przebywania w miejscach zatłoczonych, takich jak: kino, kościół, koncert, restauracja.

c. Częste mycie rąk przy użyciu wody z mydłem przez minimum 30 sekund po każdym wyjściu z domu.

d. Ograniczenie dotykania własnej twarzy, w szczególności oczu, nosa i ust.

e. Częstke, krótkotrwałe, intensywne wietrzenie pomieszczeń w domu.

f. Należy odwołać wszystkie wyjazdy zagraniczne, w szczególności takie, które wymagają korzystania z publicznych środków transportu. W razie konieczności doradza się podróżowanie własnym pojazdem.

g. Zachowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

h. W razie wystąpienia łagodnych objawów infekcji (kaszel, katar, gorączka < 39 st. C, ból mięśni) należy:

- Skontaktować się telefonicznie z Badaczem przez numer telefonu podany na Karcie Uczestnika Badania Klinicznego lub Formularzu Świadomej Zgody i stosować się do otrzymanych telefonicznie zaleceń.

- Powstrzymać się od wychodzenia z domu, w szczególności od wizyt w Poradniach Lekarskich lub w Oddziałach Szpitalnych.

i. W razie wystąpienia ciężkich objawów infekcji (duszność, trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, krwioplucie) należy:

- Natychmiast wstrzymać przyjmowanie lenalidomidu i deksametazonu.

- Skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną (SANEPID) i bezwzględnie stosować się do otrzymanych telefonicznie zaleceń.

- Skontaktować się telefonicznie z Badaczem przez numer telefonu podany na Karcie Uczestnika Badania Klinicznego lub Formularzu Świadomej Zgody i poinformować o zaleceniach SANEPID

- Powstrzymać się od wizyt w Ośrodku oraz w Poradniach Lekarskich - kierować się prosto do wyznaczonego Szpitala dla pacjentów z podejrzeniem infekcji COVID-19

2. W najbliższym czasie skontaktuje się z Państwem członek zespołu badawczego PMC i przekaże dodatkowe informacje dotyczące postępowania:

- Numery kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz do Badacza

- Informacje o najbliższym Szpitalu wyznaczonym do opieki nad chorymi z podejrzeniem infekcji COVID-19

W imieniu Zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

dr hab. Dominik Dytfeld

 

Polecane:
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••