ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 11 kwietnia 2015 o godzinie 07:30 we Wrocławskim Centrum Kongresowym, ul. Wystawowa 1, w czasie konferencji "Nowotwory Hematologiczne Wysokiego Ryzyka", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

Celem spotkania będą m.in. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków/ Delegatów, rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Dokładny plan wydarzenia, dostępny do pobrania, znajduje się na naszej stronie na facebooku.

Osoby, które nie będą mogły dotrzeć na spotkanie, prosimy o pisemne ustanowienie swojego pełnomocnika (członka zwyczajnego PMC) i poinformowanie o tym Zarządu. Przypominamy również o obowiązku opłacenia składki członkowskiej w wysokości 50 zł za każdy rok kalendarzowy działalności w konsorcjum.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••