ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

10. Konferencja Current and Future Perspectives of MM & Other hematological malignancies treatment

10. Konferencja Current and Future Perspectives of MM & Other hematological malignancies treatment

Miło nam poinformować o objęciu patronatem 10. Konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other hematological malignancies treatment, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 lutego 2020 r. w hotelu InterContinental.

Zapraszamy na dwie sesje Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego które odbędą się w sobotę 29 lutego.

9:00 - 10:00
Sesja panelowa PMC: OCENA AKTYWNOŚCI SZPICZAKA
Prowadzący: Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Szpiczak nieaktywny - czy leczyć przed objawami SLiMCRAB?
Prof. Krzysztof Giannopoulos

Jak oceniać skuteczność terapii przeciwszpiczakowej? Jaki jest optymalny cel terapii: VGPR, CR, sCR, a może MRD?
Prof. Dominik Dytfeld

Kiedy leczyć progresję / wznowę szpiczaka? Wznowa biochemiczna, wznowa kliniczna, wznowa MRD
Dr Agnieszka Krzywdzińska / Prof. Krzysztof Jamroziak

10:15 - 12:00
Sesja PMC: LECZENIE NAWROTOWEGO SZPICZAKA - PRZYPADKI
Prowadzący: Prof. Bogusław Machaliński, Prof. Jarosław Czyż

Leczenie wznowy szpiczaka opornego na lenalidomid
Prof. Michel Delforge (Belgia)

Leczenie chemioterapią dwulekową vs trójlekową
Dr Adam Nowicki

Wznowa po autotransplantacji: druga transplantacja autologiczna czy leczenie biologiczne do progresji?
Prof. Grzegorz Basak

Wznowa u chorego wysokiego ryzyka
Prof. Norbert Grząśko

Pierwotna oporność na leczenie indukcyjne
Prof. Justyna Rybka

 

 
Polecane:
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••