ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | Warszawa 28.02.2020

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | Warszawa 28.02.2020

Program Spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej

28.02.2020 r. godz. 08.30 - 12.15

08.30 ZEBRANIE RADY PGSz
09.45-10.30 Sesja robocza BADANIA PROWADZONE PRZEZ PGSz
Prowadzący: Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Prof. Krzysztof Jamroziak
10.30 -11.15 Sesja NOWE NARZĘDZIA OCENY AKTYWNOŚCI SZPICZAKA. KTÓRA METODA MRD ZWYCIĘŻY?
Prowadzący: Prof. Artur Jurczyszyn, Prof. Tomasz Wróbel
10:30 - 10:45 Ocena MRD przy użyciu cytometrii przepływowej Prof. Krzysztof Jamroziak
10:45 - 11:00 Ocena MRD przy użyciu NGS Prof. Krzysztof Giannopoulos
11:00 - 11:15 Ocena MRD przy użyciu PET-CT/MRI Prof. Rafał Czepczyński
11:15 - 12:15 Sesja panelowa IMMUNOTERAPIA W SZPICZAKU
Prowadzący: Prof. Krzysztof Giannopoulos, Prof. Dominik Dytfeld
11:15 - 11:30 Podstawy immunoterapii w szpiczaku Prof. Iwona Hus
11:30 - 12:00 CAR-T w szpiczaku plazmocytowym Prof. Dominik Dytfeld
12:00 - 12:15 Dyskusja panelowa

Oficjalna strona konferencji: cf2020.pl/
Panel rejestracyjny: https://cf2020.pl/rejestracja

Polecane:
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••