ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Rekrutacja do badania PMC006 | Prof. Andrzej Jakubowiak

Rekrutacja do badania PMC006 | Prof. Andrzej Jakubowiak

Profesor Andrzej Jakubowiak z Uniwersytetu w Chicago (U.S.A.) podsumowuje zebranie Polskiej Grupy Szpiczakowej podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczak i innych dyskrazji plazmocytowych.

Światowej sławy hematolog zwraca m.in. uwagę na rekrutację do randomizowanego badania porównującego wykorzystanie schematu leczenia KRd oraz monoterapii lenalidomidem u pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego po przeszczepie komórek macierzystych, które w Polsce prowadzone jest przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe.

Polecane:
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••