ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

PMC w Badaniach Klinicznych

PMC w Badaniach Klinicznych

W wielu krajach liczba prowadzonych przez grupy naukowe badań klinicznych niekomercyjnych często przewyższa liczbę badań komercyjnych, co nie tylko przyspiesza rozwój medycyny, ale jednocześnie pozytywnie wypływa na lokalne standardy opieki zdrowotnej. W Polsce niestety ten stosunek jest odwrotny. 

W jesiennym wydaniu czasopisma „Badania Kliniczne” ukazał się artykuł, w którym członkowie naszego konsorcjum krótko charakteryzują drogę do realizacji dużych niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce, jaką odbyliśmy jako stowarzyszenie.

Mamy nadzieję, że to doświadczenie okaże się pomocne dla innych zainteresowanych badaniami klinicznymi instytucji.
Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••