ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Rozjechać szpiczaka - Rajd po zdrowie

Rozjechać szpiczaka - Rajd po zdrowie

Projekt “Rajd po Zdrowie. Rozjechać Szpiczaka” ma wymiar świadomościowy i edukacyjny, co wiąże się ściśle z misją Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec, tj. budowania świadomości związanej z chorobą poprzez stosowanie pozytywnego komunikatu – ukazanie pacjenta jako osoby aktywnej społecznie, sprawnej fizycznie, cieszącej się życiem. Celem Fundacji jest podkreślenie, że pacjent ze szpiczakiem jest gotowy do podejmowania wyzwań, nie tylko rowerowych, ale i tych najważniejszych – walki o życie i zdrowie, do których prowadzi odpowiednio dobrana ścieżka terapeutyczna.

Inicjatorem projektu jest członek Fundacji, Grzegorz, który zachorował na szpiczaka i postanowił, że się nie podda. Grzegorz to pasjonata kolarstwa, biegacz, człowiek niezwykle aktywny, o szpiczaku dowiedział się w 2017 roku, gdy choroba była już w bardzo zaawansowanym stadium. Szpiczak sprawił, że jego życie diametralnie się zmieniło, uniemożliwiając nie tylko realizowanie pasji, ale nawet swobodne oddychanie. Jest to jednak historia z „happy end’em”, która stanowi opowieść o człowieku pełnym pasji i energii. Osoby, która rok po diagnozie, dzięki odpowiedniemu leczeniu, na podanie chemii przejechała 250 km rowerem.

Celem projektu jest:

  • Pokazanie, że szpiczak to nie wyrok i przy pomocy współczesnej medycyny, oraz przyjaciół można żyć aktywnie na poziomie porównywalnym z tym sprzed choroby;
  • Integracja środowiska chorych na szpiczaka i turystów rowerowych oraz wymiana doświadczeń;
  • Edukacja w zakresie szpiczaka plazmocytowego
  • Podnoszenie świadomości o wpływie aktywności ruchowej na poprawę sprawności organizmu, co zwiększa efekty leczenia;
  • Poznanie zabytków, atrakcyjnych terenów;
  • Propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej, jako czynnej formy wypoczynku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Fundacji Carita

Regulamin rajdu

 

Polecane:
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••