ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

PMC008 Predator - podsumowanie rekrutacji i bieżące informacje

PMC008 Predator - podsumowanie rekrutacji i bieżące informacje

 

Rekrutacja na dzień 31 05 2019 kształtuje się następująco:
- 10 pacjentów zrandomizowanych w podbadaniu BR
- 1 pacjent zrandomizowany w podbadaniu MRD

W związku z kamieniem milowym ustanowionym przez Grantodawcę 25 pacjentów zrandomizowanych w podbadaniu BR do końca czerwca 2019 r prosimy o zintensyfikowanie działań prowadzących do randomizacji kolejnych pacjentów w Badaniu.

W najbliższym czasie zostanie wprowadzona nowa wersja Protokołu Badania PREDATOR.

Nowa wersja zostanie Państwu dostarczona przez Monitorów Badania niezwłocznie po zatwierdzeniu Protokołu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisję Bioetyczną.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••