ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna – Polskie Konsorcjum Szpiczakowe apeluje do Ministra Zdrowia

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna – Polskie Konsorcjum Szpiczakowe apeluje do Ministra Zdrowia

Szpiczak plazmocytowy jest jednym z najczęstszych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego – rocznie w Polsce rozpoznaje się blisko 2000 nowych przypadków. U większości pacjentów choroba przebiega z okresami remisji i nawrotów wymagających zastosowania kolejnych linii leczenia.

szczególnej potrzebie są pacjenci w pierwszym nawrocie choroby, niekwalifikujący się do terapii w ramach programu z lenalidomidem oraz ci którzy wznowili po leczeniu z zastosowaniem lenalidomidu i wymagają użycia leku o innym mechanizmie działania.

Kolejną grupą czekającą na nową terapie są pacjenci wymagający leczenia pomostowego przed przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych z powodu słabej odpowiedzi na terapię indukującą.

Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów w imieniu środowiska lekarzy hematologów w trosce o polskich pacjentów, których czas przeżycia jest nadal dużo krótszy, niż w innych krajach UE kierują apel do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do kolejnych opcji terapeutycznych.

PMC List do MZ (.pdf)

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••