ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]

Część I


Część II


Spektrum objawów szpiczaka jest szerokie i niespecyficzne. W ten sposób szpiczak z powodzeniem „udaje” inne choroby, a podczas ich nieskutecznego leczenia, rozwija się dalej, aby ujawnić się w zaawansowanym stadium.

Co zrobić, aby wcześniej diagnozować szpiczaka i tym samym ograniczyć pogorszenie stanu zdrowia oraz zwiększyć szanse na odpowiedzi na leczenie? Zapraszamy do obejrzenia debaty z udziałem lekarzy, którzy w swojej praktyce najczęściej spotykają chorych z niezdiagnozowanym szpiczakiem: lekarzy rodzinnych, reumatologów i nefrologów. Grono ekspertów omawia w debacie następujące problemy

  • wieloprofilowy przebieg choroby, którego zrozumienie jest podstawą wstępnego rozpoznania i skierowania do pogłębionej diagnostyki
  • efekty opracowania i zastosowania w praktyce lekarzy pierwszego kontaktu kalkulatora diagnostycznego szpiczaka plazmocytowego
  • postulaty zmian systemowych polegających na poszerzeniu panelu badań diagnostycznych dostępnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Debata jest elementem kampanii Wczesna Diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce
zorganizowanej przy wsparciu firmy Celgene.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••