ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Szpiczak plazmocytowy: w porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy gorzej

Szpiczak plazmocytowy: w porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy gorzej

Czy dzięki decyzjom refundacyjnym wszyscy pacjenci ze szpiczakiem mają zapewnione odpowiednie leczenie? Czy jest jakaś grupa pacjentów, którzy czekają na terapie?

Lekiem, który ostatnio wszedł na listę refundacyjną ze wskazaniem do terapii szpiczaka plazmocytowego jest pomalidomid. Jest to lek przeznaczony do terapii chorych, którzy w polskich warunkach są leczeni lenalidomidem i tracą odpowiedź na to leczenie. Niewątpliwie jest to duży postęp, ponieważ do tej pory nie mieliśmy właściwie leku, który mógłby być skutecznie użyty w trzeciej i dalszych liniach terapii szpiczaka. Jednak w porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy gorzej. Jest jeszcze kilka leków zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które nie są u nas refundowane. Szpiczak plazmocytowy to choroba nawrotowa i wielu pacjentów w ciągu życia przechodzi nawet kilkanaście różnych terapii. Refundacja pomalidomidu to krok naprzód, ale niestety nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Na nowej liście refundacyjnej nie ma innych leków na szpiczaka plazmocytowego, które są zapewne nadal w procesie refundacyjnym. Pacjenci i lekarze czekają na refundację kolejnych leków. Wśród nich jest kilka leków, które są już od kilku lat zarejestrowane w UE i mają bardzo dobre wyniki badań klinicznych. Należy do nich m.in. karfilzomib, dla którego w dwóch dużych badaniach udowodniono przedłużenie czasu całkowitego przeżycia w terapii nawrotowego szpiczaka.

Redakcja Medepxressu przygotowała reportaż o pacjencie chorującym na szpiczaka. Czy możliwe jest, by chorzy żyli jak na filmie, aktywnie pracowali, realizowali pasje?

W tej chwili szpiczak jest nieuleczalną chorobą nowotworową. Dotknięci są nią różni pacjenci, w różnym wieku i stanie klinicznym, a diagnoza stawiana jest na różnych etapach zaawansowania szpiczaka. Część z chorych może oczywiście prowadzić normalne, nawet aktywne życie zawodowe. Ale nie dotyczy to każdego z pacjentów. Bardzo dużo zależy od leczenia, ale także od psychiki pacjenta. Czasami rozpoznanie jest postawione bardzo późno. Aby pacjenci byli w jak najlepszej formie musi się na to złożyć kilka czynników: dobra i specjalistyczna opieka, dostęp do nowoczesnych leków, możliwość rehabilitacji. Dobre, nowoczesne leczenie nowotworowe jest tutaj bardzo istotne.

Autor: Martyna Chmielewska

Źródło: medexpress.pl

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••