ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

List do Ministra Zdrowia w sprawie daratumumabu i karfilzomibu

List do Ministra Zdrowia w sprawie daratumumabu i karfilzomibu

Z końcem listopada Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) wspólnie z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) oraz Polską Grupą Szpiczakową (PGSz) wystosowało do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego pismo, w którym podkreślono niecierpiącą zwłoki potrzebę uzyskania dostępu do powszechnie stosowanych w Europie i USA  leków w terapii nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego: daratumumabu i karfilzomibu.

Pozytywna decyzja Ministerstwa w tej sprawie byłaby ważnym krokiem w zapewnieniu nowoczesnego leczenia polskim chorym i zrównania ich szans z pacjentami w innych krajach. Pod pismem podpisali się prof. Anna Dmoszyńską (w imieniu Polskiej Grupy Szpiczakowej), prof. Tadeusz Robaka (w imieniu PTHiT) oraz dr hab. Dominika Dytfelda (w imieniu PMC).

Liczymy na konstruktywną odpowiedź Ministra Zdrowia, niosącą nadzieję na poprawę sytuacji pacjentów.

Pełna treść listu (PDF)

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••