ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie badania obserwacyjnego

Po analizie otrzymanych ofert oraz odpowiedzi lub wyjaśnień oferentów na pytania uzupełniające, w oparciu o kryteria wyboru ofert zawarte w ogłoszeniu o konkursie, PMC dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, która złożona została przez

QAH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

PMC zastrzega przy tym przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmian lub odpowiednich uzupełnień, o których szczegółowo poinformowany zostanie wyżej wskazany podmiot. PMC prowadzić będzie dalsze negocjacje z podmiotem wybranym w ramach konkursu.

Dziękujemy pozostałym podmiotom za złożenie ofert w ramach konkursu.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••