ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Warsztaty edukacyjne: "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"

Warsztaty edukacyjne: "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"

15 listopada w Warszawie odbyły się warsztaty edukacyjne "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS". Inicjatorem wydarzenia było Polskie Konsorcjum Szpiczakowe dzięki przyznanemu grantowi edukacyjnemu od firmy Janssen. Warsztaty poświęcone były projektowaniu oraz prowadzeniu badań klinicznych inicjowanych przez badacza w Polsce.

W organizację wydarzenia zaangażowani byli zarówno przedstawiciele środowiska naukowego (m.in. prof. Jan Walewski - Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego CO-I z Warszawy oraz prof. Andrzej Jakubowiak z University of Chicago Medical Center), przemysłu farmaceutycznego, prawa, jak i osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem i nadzorem nad badaniami naukowymi.

Poznawszy problemy, głównie prawne, administracyjne i finansowe, związane z organizacją badań ISS, by móc je razem skutecznie pokonywać, będziemy mobilizować i konsolidować nasze środowisko. Że to realne, świadczy burzliwa dyskusja uczestników warsztatów - podkreślił dr Dominik Dytfeld.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••