ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Zakończyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza

Zakończyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza

W dniach 19-20 października odbyła się współorganizowana przez PMC oraz Polską Sieć Amyloidozy II Interdyscyplinarna Konferencja poświęcona amyloidozie. Celem konferencji była aktualizacja wiedzy na temat choroby jaką jest amyloidoza oraz wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami różnych specjalności medycznych.

W piątek 19 października w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii odbyła się część warsztatowa prowadzona przez specjalistów z National Amyloidosis Center w Londynie: Dr Ashutosha Wechalekar, Janet Gilbertson oraz Dr Dorotę Rowczenio.

Drugiego dnia konferencji w Centrum Onkologii w Warszawie odbyły się spotkania poświęcone między innymi: standardom diagnostyki i leczenia amyloidozy, amyloidozie transtyretynowej, wybranym problemom klinicznym oraz naukowym i klinicznym projektom związanym z diagnostyką i terapią amyloidozy w Polsce.

21 października 2018 tuż po zakończeniu konferencji odbyło się spotkanie badaczy kluczowych projektów PMC: badania PMC006, Obi1, Predatora oraz Vivii. Wraz z kancelarią Jerzmanowski i Wspólnicy oraz współpracującą z PMC firmą CRO Bioscience omówiono stan poszczególnych projektów.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••