ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Wrześniowe spotkanie PMC i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Wrześniowe spotkanie PMC i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Wizją NMSG jest zapewnienie optymalnego, opartego na dowodach naukowych leczenia wszystkich pacjentów ze szpiczakiem w krajach nordyckich poprzez np. kontrolowane i kliniczne badania populacyjne z powiązanymi badaniami podstawowymi dotyczącymi biologii choroby

Na początku września przedstawiciele Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego spotkali się w Helsinkach z Nordycką Grupą Szpiczakową (Nordic Myeloma Study Group) podczas ich cyklicznego spotkania. Rozmowy zaowocowały deklaracją współpracy dotyczącej dwóch dużych projektów. Pierwszy z nich to trwające już badanie NMSG o nazwie MAGNOLIA, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnego czasu stosowania kwasu zolendronowego. Badanie będzie koordynowane w Polsce przez PMC w 6 ośrodkach. Mamy nadzieję, że do końca roku uda się włączyć w Polsce pierwszego chorego. Drugi projekt to badanie COBRA tworzone we współpracy z University of Chicago, w którym porównywane będą dwa rodzaje terapii pierwszoliniowej (KRD vs RVD) u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Sponsorem w Europie, analogicznie jak w badaniu PMC006 (KRd vs R), będzie PMC. Planujemy włączyć 11 ośrodków w krajach nordyckich oraz 8 w Polsce. Badanie jest arcytrudne z perspektywy logistycznej i operacyjnej, ale mamy już gotowe rozwiązania, więc przy dobrych wiatrach pierwszy pacjent będzie mógł rozpocząć terapię wiosnę 2019.

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••