ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna 2016, Sesja PMC

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna 2016, Sesja PMC

W dniach 20-22 maja 2016 w Kazimierzu Dolnym odbyła się II międzynarodowa konferencja "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna 2016". W pierwszym dniu spotkania odbyła się sesja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, podczas której omawiane były praktyczne aspekty badań klinicznych, podejmowanych z inicjatywy badacza. Uwarunkowania prawne niekomercyjnego badania klinicznego omówił mec. Łukasz Ciszewski, Dyrektor d/s Prawnych Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Mariusz Olejniczak, Dyrektor Rozwoju w firmie CRO- Bioscience S.A., przedstawił zagadnienie monitorowania badań klinicznych w kontekście ich bezpieczeństwa i wartości naukowej. Ostatnie wystąpienie w trakcie tej sesji poświęcone było prowadzonym i planowanym badaniom klinicznym, których inicjatorem jest Polskie Konsorcjum Szpiczakowe. Plany i dotychczasowe osiągnięcia PMC przedstawił Prezes Konsorcjum- dr Dominik Dytfeld. Po zaplanowanych prelekcjach odbyła się dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami. Sesja była moderowana przez zespól w składzie: Przewodniczący: Prof. Krzysztof Giannopoulos (Lublin), Prof. Krzysztof Jamroziak (Warszawa), Prof. Tomasz Wróbel (Wrocław), Dr Dominik Dytfeld (Poznań)

Polecane:
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••