ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 854 93 56
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Konferencja Amyloidoza 2017

Konferencja Amyloidoza 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji „Amyloidoza 2017”, która odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. w Centrum Onkologii w Warszawie w Auli im. prof. Tadeusza Koszarowskiego (wejście G, ul. Roentgena 5.)

•••
Walne Zgromadzenie Członków 2017

Walne Zgromadzenie Członków 2017

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 20 kwietnia 2017 o godzinie 19:00 w Teatrze Lalek, pl. Teatralny 4 we Wrocławiu, w czasie warsztatów "Choroba resztkowa w szpiczaku plazmocytowym", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Rusza nabór chorych do badania PMC006

Rusza nabór chorych do badania PMC006

Mam przyjemność poinformować, że pierwszy pacjent podpisał formularz świadomej zgody na udział w badaniu PMC006, w dniu 21.12.2016, rozpoczynając tym samym nabór chorych do pierwszego polskiego badania klinicznego inicjowanego przez badacza.

•••
Comparative proteomic profiling of refractory/relapsed multiple myeloma reveals biomarkers involved in resistance to bortezomib-based therapy

Comparative proteomic profiling of refractory/relapsed multiple myeloma reveals biomarkers involved in resistance to bortezomib-based therapy

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt przedstawić Państwu pierwszą publikację, która powstała dzięki wieloośrodkowej współpracy w ramach PMC. Prezentujemy w niej wyniki badań nad komórkowymi biomarkerami oporności na bortezomib u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Praca została opublikowana w czasopiśmie Oncotarget, IF 2014: 6,359.

•••
Walne Zebranie Członków 2016

Walne Zebranie Członków 2016

19 lutego 2016 w Warszawie, w hotelu Intercontinental odbyło się Walne Zebranie Członków PMC. Pełen tekst sprawozdania dostępny jest na naszej stronie na facebook'u. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

•••
Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 19 lutego 2016 o godzinie 18:00 w Hotelu Intercontinental, ul. Emili Plater 49, w czasie konferencji "Current and Future Perspectives of Multiple Myeloma and other hematological malignancies", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 11 kwietnia 2015 o godzinie 07:30 we Wrocławskim Centrum Kongresowym, ul. Wystawowa 1, w czasie konferencji "Nowotwory Hematologiczne Wysokiego Ryzyka", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Materiały z warsztatów edukacyjnych "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"

Materiały z warsztatów edukacyjnych "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"

15 listopada w Warszawie odbyły się warsztaty edukacyjne "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS". Inicjatorem wydarzenia było Polskie Konsorcjum Szpiczakowe dzięki przyznanemu grantowi edukacyjnemu od firmy Janssen. Warsztaty poświęcone były projektowaniu oraz prowadzeniu badań klinicznych inicjowanych przez badacza w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami.

•••
Mamy motywacje, mamy organizację, chcemy być partnerem dla europejskich grup naukowych

Mamy motywacje, mamy organizację, chcemy być partnerem dla europejskich grup naukowych

Warsztaty „Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS”, z inicjatywy Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego/Polish Myeloma Consortium, przy wsparciu grantu edukacyjnego firmy Janssen, w założeniu miały dostarczyć onkohematologom now know w zakresie badań niekomercyjnych inicjowanych przez badacza - jak wynika z konferencji - przede wszystkim zgodnie z zapotrzebowaniem klinicznym.

•••
Nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa

Z wielką radością chcemy poinformować, że dzięki wsparciu portalu Hematoonkologia.pl, udało nam się stworzyć stronę, którą dziś oddajemy do Państwa użytku. Ma ona na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy członkami PMC, a w przyszłości stanie się wirtualnym centrum obsługi badań, prowadzonych przez nasze Konsorcjum.

•••