ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097
Możliwość stosowania skróconych infuzji daratumumabu u wybranych pacjentów w badaniu PMC-008 PREDATOR

Możliwość stosowania skróconych infuzji daratumumabu u wybranych pacjentów w badaniu PMC-008 PREDATOR

Szanowni Państwo, działając w imieniu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, sponsora badania klinicznego PMC008 (PREDATOR), przekazuję informację o możliwości stosowania przyspieszonych dożylnych infuzji daratumumabu o skróconym do 90 min czasie podawania leku podczas trwającej epidemii COVID-19. Skrócenie czasu dożylnych infuzji daratumumabu ma na celu ograniczenie czasu spędzanego przez pacjenta w szpitalu i tym samym zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom badania.

•••
Zlecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Zlecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii SARS-CoV-2

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

•••
Badanie Cobra PMC 010

Badanie Cobra PMC 010

Badanie Cobra (pmc 010) to randomizowane badanie porównuje schematy KRd vs VRd w pierwszej linii chorych z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym niezależnie od kwalifikacji do przeszczepu.

•••
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | Warszawa 28.02.2020

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej | Warszawa 28.02.2020

28 lutego Warszawie w trakcie 10 Konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment odbędzie się kolejne Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. Spotkanie odbędzie się w Hotelu InterContinental Warszawa ul. Emilii Plater 49.

•••
Rekrutacja do badania PMC006 | Prof. Andrzej Jakubowiak

Rekrutacja do badania PMC006 | Prof. Andrzej Jakubowiak

Profesor Andrzej Jakubowiak z Uniwersytetu w Chicago podsumowuje zebranie Polskiej Grupy Szpiczakowej podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczak i innych dyskrazji plazmocytowych.

•••
PMC w Badaniach Klinicznych

PMC w Badaniach Klinicznych

W wielu krajach liczba prowadzonych przez grupy naukowe badań klinicznych niekomercyjnych często przewyższa liczbę badań komercyjnych, co nie tylko przyspiesza rozwój medycyny, ale jednocześnie pozytywnie wypływa na lokalne standardy opieki zdrowotnej. W Polsce niestety ten stosunek jest odwrotny.

•••
Spotkanie badaczy | 27.09.2019

Spotkanie badaczy | 27.09.2019

Chielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych badaczy z badań PMC Atlas, Obi-1 oraz Predator na spotkanie, które odbędzie się w Warszawie 27 września b.r.

•••
Rozjechać szpiczaka - Rajd po zdrowie

Rozjechać szpiczaka - Rajd po zdrowie

Rajd odbędzie się w dniach 20-22 września w Grudziądzu. Będzie to pierwsze takie wydarzenie w Polsce, w którym udział wezmą pacjenci ze szpiczakiem, pokazując, że “niemożliwe nie istnieje”!

•••
PMC008 Predator - rekrutacja do badania

PMC008 Predator - rekrutacja do badania

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) prowadzi badanie kliniczne dotyczące terapii prewencyjnej w nawrocie minimalnej choroby resztkowej lub biochemicznym nawrocie choroby u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

•••
Badanie Cobra rusza we wrześniu

Badanie Cobra rusza we wrześniu

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe podpisalo umowę na badanie PMC010 Cobra. Badanie we współpracy z prof. Andrzejem Jakubowiakiem (Chicago, USA) i wsparciem firm Amgen i Celgene będzie uruchomione najprawdopodobniej we wrzesniu bieżącego roku. W badaniu będzie brało 8 ośrodków w Polsce i 11 w Norwegii, Finlandii, Szwecji i Litwie

•••
Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Kilka dni temu Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię rekomendującą rejestrację lenalidomidu i pomalidomidu w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w odpowiednio pierwszej i drugiej linii szpiczaka.

•••
List do Ministra Zdrowia w sprawie daratumumabu i karfilzomibu

List do Ministra Zdrowia w sprawie daratumumabu i karfilzomibu

Z końcem listopada Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) wspólnie z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) oraz Polską Grupą Szpiczakową (PGSz) wystosowało do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego pismo, w którym podkreślono niecierpiącą zwłoki potrzebę uzyskania dostępu do powszechnie stosowanych w Europie i USA leków w terapii nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego: daratumumabu i karfilzomibu.

•••
Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na prowadzenie badania obserwacyjnego

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (PMC) działając w imieniu Koalicji na Rzecz Utworzenia Rejestru Chorych na Szpiczaka Plazmocytowego zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkurs na obsługę niekomercyjnego badania obserwacyjnego mającego na celu ocenę epidemiologiczną sytuacji chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce na podstawie danych rzeczywistych (RWE - real world evidence).

•••
Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

Wyzwania w niekomercyjnych badaniach klinicznych

27 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCPPL dotyczące badań klinicznych niekomercyjnych: „Wyzwania w niekomercyjnych Badaniach Klinicznych”. Jednym z zaproszonych wykładowców był dr hab. Dominik Dytfeld, który przedstawił realizacje badań niekomercyjnych w hematologii. Poniżej krótko, co się działo podczas tego spotkania.

•••
Wrześniowe spotkanie PMC i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Wrześniowe spotkanie PMC i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Nordic Myeloma Study Group to niezależna skandynawska grupa badawcza skupiająca lekarzy aktywnie biorących udział w badaniach oraz norweskie, szwedzkie, islandzkie, fińskie, estońskie, litewskie i duńskie kliniki / szpitale, które prowadzą badania kliniczne nad szpiczakiem.W skład NMSG wchodzi 60 klinik / szpitali hematologicznych - w tym 25 szpitali uniwersyteckich - z Norwegii, Szwecji, Islandii, Finlandii i Danii.Oprócz tego w niektórych badaniach klinicznych uczestniczą kliniki z Estonii i Litwy.

•••
Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

12 maja 2018 w hotelu Król Kazimierz, w Kazimierzu Dolnym odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

•••
Czy RODO jest faktycznie takie straszne?

Czy RODO jest faktycznie takie straszne?

25 maja 2018 r. Parlament Europejski i Rada (UE) wprowadziły w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Akt ten, obowiązywać będzie bezpośrednio w porządkach prawnych państw członkowskich, w tym w Polsce. General Data Protection Regulation (unijny skrót GDPR), było opracowywane i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych wywrócą do góry nogami część procedur, jakie podmioty działające w UE stosowały przez lata.

•••
Walne Zebranie Członków PMC 2018

Walne Zebranie Członków PMC 2018

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 12 maja 2018 o godzinie 07:30, w Hotelu Król Kazimierz, w sali F (poziom III), w trakcie Międzynarodowej Konferencji „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna” w Kazimierzu Dolnym, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Status Badania PMC006

Status Badania PMC006

Poniżej przedstawiamy Państwu status rekrutacji do badania PMC006. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zachęcamy do dalszej rekrutacji chorych.

•••
Konferencja Amyloidoza 2017

Konferencja Amyloidoza 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji „Amyloidoza 2017”, która odbędzie się w dniu 7 października 2017 r. w Centrum Onkologii w Warszawie w Auli im. prof. Tadeusza Koszarowskiego (wejście G, ul. Roentgena 5.)

•••
Walne Zgromadzenie Członków 2017

Walne Zgromadzenie Członków 2017

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 20 kwietnia 2017 o godzinie 19:00 w Teatrze Lalek, pl. Teatralny 4 we Wrocławiu, w czasie warsztatów "Choroba resztkowa w szpiczaku plazmocytowym", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Rusza nabór chorych do badania PMC006

Rusza nabór chorych do badania PMC006

Mam przyjemność poinformować, że pierwszy pacjent podpisał formularz świadomej zgody na udział w badaniu PMC006, w dniu 21.12.2016, rozpoczynając tym samym nabór chorych do pierwszego polskiego badania klinicznego inicjowanego przez badacza.

•••
Comparative proteomic profiling of refractory/relapsed multiple myeloma reveals biomarkers involved in resistance to bortezomib-based therapy

Comparative proteomic profiling of refractory/relapsed multiple myeloma reveals biomarkers involved in resistance to bortezomib-based therapy

Z wielką przyjemnością mam zaszczyt przedstawić Państwu pierwszą publikację, która powstała dzięki wieloośrodkowej współpracy w ramach PMC. Prezentujemy w niej wyniki badań nad komórkowymi biomarkerami oporności na bortezomib u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Praca została opublikowana w czasopiśmie Oncotarget, IF 2014: 6,359.

•••
Walne Zebranie Członków 2016

Walne Zebranie Członków 2016

19 lutego 2016 w Warszawie, w hotelu Intercontinental odbyło się Walne Zebranie Członków PMC. Pełen tekst sprawozdania dostępny jest na naszej stronie na facebook'u. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

•••
Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 19 lutego 2016 o godzinie 18:00 w Hotelu Intercontinental, ul. Emili Plater 49, w czasie konferencji "Current and Future Perspectives of Multiple Myeloma and other hematological malignancies", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd PMC ogłasza, że dnia 11 kwietnia 2015 o godzinie 07:30 we Wrocławskim Centrum Kongresowym, ul. Wystawowa 1, w czasie konferencji "Nowotwory Hematologiczne Wysokiego Ryzyka", odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Prosimy o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

•••
Materiały z warsztatów edukacyjnych "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"

Materiały z warsztatów edukacyjnych "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS"

15 listopada w Warszawie odbyły się warsztaty edukacyjne "Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS". Inicjatorem wydarzenia było Polskie Konsorcjum Szpiczakowe dzięki przyznanemu grantowi edukacyjnemu od firmy Janssen. Warsztaty poświęcone były projektowaniu oraz prowadzeniu badań klinicznych inicjowanych przez badacza w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami.

•••
Mamy motywacje, mamy organizację, chcemy być partnerem dla europejskich grup naukowych

Mamy motywacje, mamy organizację, chcemy być partnerem dla europejskich grup naukowych

Warsztaty „Badania inicjowane przez badacza - Invesigator Sponsored Studies ISS”, z inicjatywy Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego/Polish Myeloma Consortium, przy wsparciu grantu edukacyjnego firmy Janssen, w założeniu miały dostarczyć onkohematologom now know w zakresie badań niekomercyjnych inicjowanych przez badacza - jak wynika z konferencji - przede wszystkim zgodnie z zapotrzebowaniem klinicznym.

•••
Nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa

Z wielką radością chcemy poinformować, że dzięki wsparciu portalu Hematoonkologia.pl, udało nam się stworzyć stronę, którą dziś oddajemy do Państwa użytku. Ma ona na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy członkami PMC, a w przyszłości stanie się wirtualnym centrum obsługi badań, prowadzonych przez nasze Konsorcjum.

•••