ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Jesteśmy organizacją, która ma stanowić ponadinstytucjonalną platformę do inicjowania, planowania, realizacji prospektywnych badań klinicznych oraz biologicznych dotyczących szpiczaka plazmocytowego.

Dowiedz się więcej

Badanie Cobra rusza we wrześniu

Badanie Cobra rusza we wrześniu

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe podpisalo umowę na badanie PMC010 Cobra. Badanie we współpracy z prof. Andrzejem Jakubowiakiem (Chicago, USA) i wsparciem firm Amgen i Celgene będzie uruchomione najprawdopodobniej we wrzesniu bieżącego roku. W badaniu będzie brało 8 ośrodków w Polsce i 11 w Norwegii, Finlandii, Szwecji i Litwie

Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Kilka dni temu Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię rekomendującą rejestrację lenalidomidu i pomalidomidu w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w odpowiednio pierwszej i drugiej linii szpiczaka.

Media
hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy
Polska Sieć Amyloidozy
Darczyńcy
Janssen Polska
Jerzmanowski Kancelaria Radców Prawnych
Partnerzy naukowi
University of Chicago
Universitas Ostraviensis

Protokoły


Dokumentacja z aktualnie trwających badań

PMC 20140001

Tytuł:

Określenie biomarkerów optymalnej odpowiedzi na leczenie chorych z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych chemioterapią według schematu PAD (bortezomib, adriamycyna, deksametazon) z następową chemioterapią mieloablacyjną wspomaganą transplantacją autologicznych komórek hematopoetycznych oraz chemioterapią konsolidacyjną według schematu VD (bortezomib, deksametazon).

Rodzaj badania:

wieloośrodkowe, prospektywne badanie nieinterwencyjne

VIVIA-PMC-PMMM

Tytuł:

Non-interventional study/Exploratory clinical experiment with collection of human leftover biological materials for the validation of an ex vivo precision medicine test in multiple myeloma.

Typ dokumentu:

Protocol

PMC006

Tytuł:

Phase 3 Randomized trial of carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone versus lenalidomide alone after stem-cell transplant for multiple myeloma.

Rodzaj badania:

Interventional, clinical multi-center and randomized

ML39235

Tytuł:

A multicenter, single-arm, phase II study to evaluate a safety and efficacy of obinutuzumab induction followed by 2 years of maintenance in patients with relapsed/refractory Waldenström Macroglobulinemia.

Typ dokumentu:

Clinical Trial Protocol