ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
fax: +48 61 666 01 88
KRS: 0000495528
REGON: 30267273
NIP: 7811896873
Numer VAT: PL7811896873
PIC (Participant Identification Code): 937074515
Konto: 15 1090 1362 0000 0001 2306 6916
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Michał Wowra
iodo@pmc.edu.pl
tel. 502397097

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Jesteśmy organizacją, która ma stanowić ponadinstytucjonalną platformę do inicjowania, planowania, realizacji prospektywnych badań klinicznych oraz biologicznych dotyczących szpiczaka plazmocytowego.

Dowiedz się więcej

Możliwość stosowania skróconych infuzji daratumumabu u wybranych pacjentów w badaniu PMC-008 PREDATOR

Możliwość stosowania skróconych infuzji daratumumabu u wybranych pacjentów w badaniu PMC-008 PREDATOR

Szanowni Państwo, działając w imieniu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, sponsora badania klinicznego PMC008 (PREDATOR), przekazuję informację o możliwości stosowania przyspieszonych dożylnych infuzji daratumumabu o skróconym do 90 min czasie podawania leku podczas trwającej epidemii COVID-19. Skrócenie czasu dożylnych infuzji daratumumabu ma na celu ograniczenie czasu spędzanego przez pacjenta w szpitalu i tym samym zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom badania.

Zlecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Zlecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

Przygotowane zalecenia dla chorych na szpiczaka są spójne z ogólnymi zasadami postępowania dla chorych hematologicznych przygotowanymi przez PTHiT. Zadecydowano o uszczegółowieniu zapisów ogólnych, ze względu na specyfikę choroby, w której infekcje stanowią najważniejszą przyczynę zgonów, a ona sama dotyka najczęściej osoby starsze i mające choroby współistniejące - stanowiąc grupę największego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Media
hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy
Polska Sieć Amyloidozy
Darczyńcy
Janssen Polska
Jerzmanowski Kancelaria Radców Prawnych
Partnerzy naukowi
University of Chicago
Universitas Ostraviensis

Protokoły


Dokumentacja z aktualnie trwających badań

PMC010 COBRA

Tytuł:

A Randomized, Open-label Phase 3 Study of Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone Versus Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethasone (KRd vs. VRd) in Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma (COBRA).

Typ dokumentu:

Clinical Study Protocol

PMC009

Tytuł:

The assessment of clinical practice of multiple myeloma patients in Poland – Polish Myeloma Consortium observational study.

Typ dokumentu:

Study Protocol

ML39235

Tytuł:

A multicenter, single-arm, phase II study to evaluate a safety and efficacy of obinutuzumab induction followed by 2 years of maintenance in patients with relapsed/refractory Waldenström Macroglobulinemia.

Typ dokumentu:

Clinical Trial Protocol

PMC006

Tytuł:

Phase 3 Randomized trial of carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone versus lenalidomide alone after stem-cell transplant for multiple myeloma.

Rodzaj badania:

Interventional, clinical multi-center and randomized